เกี่ยวกับเรา

เครื่องประดับที่ถูกสร้างด้วยความตั้งใจ โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้วยวัตถุดิบหินแท้จากธรรมชาติ

หลอมรวมกับการออกแบบดีไซต์ของร้าน ทำให้ได้รูปแบบเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างชัด

เกี่ยวกับเรา

ไอจี jewelland